Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku

Projekt „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” jest wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym problemem rozwiązanym dzięki realizacji projektu jest niski poziom kompetencji i  aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych oraz znikoma ilość zakładów zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Przeszkodami w aktywności są niejednokrotnie kompetencje zawodowe osób niepełnosprawnych, ale również stereotypy o niemożności pełnego uczestnictwa w życiu społecznym zakorzenione wśród samych niepełnosprawnych oraz w ich środowiskach.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i zatrudnienia osób niepełnosprawnych na terenie objętym projektem poprzez stworzenie ZAZ w Lipniaku.
Celami szczegółowymi w projekcie są:
1.    Stworzenie i wsparcie w pierwszym okresie działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku, tj. do 31.01.2015 roku.
2.    Zwiększenie szans na rynku pracy 30 osób niepełnosprawnych (w tym 14 kobiet) poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych oraz podwyższających kompetencje.
W ramach projektu zorganizowane zostaną następujące kursy:
a.    Kucharz / Kucharka (kod zawodu 512090) – 200 godzin
b.    Pokojowy / Pokojowa (kod zawodu 911203) – 60 godzin
c.    Pomoc krawiecka (kod zawodu 932905) – 60 godzin
d.    Pomocniczy / Pomocnicza robotnika przy konserwacji terenów zieleni
(kod zawodu 921401) – 60 godzin
e.    Maglarz (kod zawodu 912101) – Pracz / Praczka (kod zawodu 912102) – 40 godzin
f.    Recepcjonista hotelowy / Recepcjonistka hotelowa (kod zawodu 422401) – 100odzin
3.    Zwiększenie motywacji do podejmowania zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych (w tym 14 kobiet) poprzez poradnictwo psychologiczne – indywidualne i grupowe.
4.    Zwiększenie motywacji do podejmowania zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych (w tym 14 kobiet) poprzez poradnictwo zawodowe – indywidualne konsultacje.
5.    Zwiększenie szans na realna integrację zawodową i społeczną 30 osób niepełnosprawnych ( w tym 14 kobiet) poprzez zapewnienie asysty osobistej w miejscu pracy i zamieszkania.
Dzięki realizacji projektu zostanie utworzony pierwszy w regionie Zakład aktywności Zawodowej. Dzięki wsparciu w ramach projektu, jego uczestnicy i uczestniczki uzyskają kompleksowe wsparcie specjalistów, posiądą wiedzę i umiejętności niezbędne zarówno na otwartym jak i chronionym rynku pracy.
Wartość dodaną projektu stanowi możliwość skorzystania jego uczestników i uczestniczek ze wsparcia Ośrodka Wsparcia w Lipniaku w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej czy też zamieszkania w hostelu.
Do udziału w projekcie zapraszamy niepełnosprawnych mieszkańców powiatu suwalskiego (oprócz gminy Jeleniewo), w tym:
•    osoby bezrobotne,
•    osoby w wieku aktywności zawodowej,
•    osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym

Ankiety zgłoszeniowe należy składać w Biurze Projektu – Ośrodek Wsparcia w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki
Dokumenty do pobrania:
1.    Formularz Ankiety Zgłoszeniowej
2.    Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

Ośrodek Wsparcia
Z ostatniej chwili
  • Dożynki w Dowspudzie

    7 września w Dowspudzie odbyła się impreza ph. "Agro Perły Powiatu Suwalskiego 2014". Uroczystości rozpoczęła msza święta polowa. W części…

10 lat w UE
Kalendarz
Wrzesień 2014
P W Ś C P S N
« sie    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930